Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Προσθήκη ορόφου 112,7 τ.μ. με βεράντα  28 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.