Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η ποιότητα αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της εταιρείας μας, αλλά και το σημείο δέσμευσης απέναντι στον πελάτη αναφορικά με την ποιότητα προϊόντος και υπηρεσίας που παραδίδουμε. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η εταιρεία, έχει καθιερώσει σταδιακούς ελέγχους που αφορούν την τήρηση διεθνών κανονισμών και standards σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της σε όλους τους τομείς, επιτυγχάνοντας έτσι το σκοπό της, ο οποίος είναι να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Η επιθεώρηση του προτύπου ISO 9001:2015 πραγματοποιείται από τον  Φορέα Πιστοποίησης T CERT ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στον τομέα της πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στην Ευρώπη.