Μονοκατοικία στο Τσαλικάκι, Ηρακλείου

Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Τσαλικάκι, Δήμου Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 121 τ.μ. κατασκευή έτους 2017.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel .
Οι μεταλλικές κολώνες και τα δοκάρια εσωτερικά και εξωτερικά της κατασκευής μονώνονται όπως ορίζει ο Ελληνικός κανονισμός ΚΕΝΑΚ για την αποφυγή θερμογεφυρών.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη , ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε γκρι σκούρα απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και γρανίτη και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.