Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Γάζι, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 110 τ.μ. . κατασκευή έτους 2016.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.

Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε καφέ απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.