Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες, Νότια του νομού Ηρακλείου Κρήτης.

Μονοκατοικία με σοφίτα συνολικού εμβαδού 63 τ.μ.  κατασκευή έτους 2014.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα όπως ορίζουν οι Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε γκρι απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και γρανίτη και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.