Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Δάφνες, στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Μονοκατοικία εμβαδού 71 τ.μ. κατασκευή έτους 2013.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 και  οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel .
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη , ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε λευκή απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.