Σύμμικτη κατασκευή στον οικισμό Κόκκινη Χάνι,στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μεζονέτα 126,5 τ.μ. με υπόγειο 73,7 τ.μ. κατασκευή έτους 2014.
Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 &EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν εσωτερικά κουφώματα ξύλινα , εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου σε γκρι απόχρωση με ρολά και εσωτερικά πατώματα από πλακάκι.