Κτήριο κέντρου διασκέδασης στην Καρδίτσα, κατασκευασμένο με τοιχοποιία 3d Panel.