Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή της Παλλήνης, στην Αττική.
Κτίριο ΑΜΕΑ κατασκευασμένο με τοιχοποιία 3d Panel.