Σύμμικτη κατασκευή σε περιοχή της Αττικής.
Κτήριο Δημόκριτου κατασκευασμένο με τοιχοποιία 3d Panel.