Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Αγ.Βασιλείου, στο Πλακιά του νομού Ρεθύμνου της Κρήτης.
Ισόγεια κατοικία 74 τ.μ. με υπόγειο 60 τ.μ. κατασκευή έτους 2014.
Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.