Σύμμικτη κατασκευή στο χωριό Μαργαρίτες, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία με ισόγειο 74,5 τ.μ. και όροφο 62 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.