Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Γωνιά, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία 163 τ.μ. με υπόγειο 102 τ.μ. κατασκευή έτους 2013.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.
Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.
Επιλέχθηκαν κουφώματα αλουμινίου σε πράσινη σκούρα απόχρωση με ρολά, εσωτερικά πατώματα από πλακάκι και μάρμαρο και θωρακισμένη πόρτα εισόδου.