Συμβατική κατασκευή στην περιοχή Βαγιονιά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία 118,74 τ.μ. με υπόγειο 82,82 τ.μ. κατασκευή έτους 2018.

Συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα  & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.