Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή Καλέσα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Διώροφη κατοικία με 62,34 τ.μ.  ισόγειο και όροφο 78 τ.μ. κατασκευή έτους 2015.

Σύμμικτη κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Χρησιμοποιήθηκε τσιμεντοκονία με υποκατάστατο ασβέστη, ανθεκτικότερο στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ώστε να μην προκαλούνται ρηγματώσεις.