Σύμμικτη  κατασκευή στην περιοχή Πέραμα στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Σύμμικτη  κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.