Διώροφη κατοικία με πυλωτή στο Πέραμα, Νομός Ρεθύμνου

Σύμμικτη  κατασκευή στην περιοχή Πέραμα στο Ρέθυμνο Κρήτης.

Σύμμικτη  κατασκευή από πρότυπες μεταλλικές διατομές, πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.