Σύμμικτη κατασκευή στην περιοχή του Ίλιον, στο Νομό Αττικής.

Σύμμικτη κατασκευή με θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, πρότυπες μεταλλικές διατομές , πλάκες από λαμαρίνα και οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες EC3 & EC4 & οπλισμένη τοιχοποιία 3d Panel.

Μελέτη και επίβλεψη έργου Δομική Πρόοδος Α.Ε. και κατασκευή ΑΤΕΚΕ