Βιομηχανικό κτήριο, κατασκευασμένο με τοιχοποιία 3d Panel.